BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Tűzvédelem - A munkáltató tűzvédelmi nyilvántartása


Tűz esetén alkalmazott eszközök nyilvántartása (felülvizsgálatok, karbantartások, stb.)

 

Közvetlen tűzjelző telefon (vonalpróba napló)

Tűzoltó készülékek

Tűzoltó berendezések

Tűzcsapok

Vészlétrák

Biztonsági világítási lámpatestek és irányfények

Tűzoltó felszerelések (tűzcsapszekrények, tűzcsapszerelvények, szórólapátok, tűzoltó vedrek)

Tömlők (nyomáspróba)

Tűzivíztároló medencék

Egyéb tűzvédelmi eszközök (létra, kötél, stb.)

 

Tűzmegelőzés érdekében rendszeresített nyilvántartások

 

Létesítmények

Villamos berendezések

Villámvédelmi berendezések

Tartályok, kazánok, fűtőberendezések

Kémények

Acetilén gázfejlesztő és hegesztő berendezések

Lángmentesítési munkák

Kulcsok

Alkalomszerű tűzveszélyes munka feltételeinek meghatározása

 

Tűzeset után

 

Tűzkár statisztika, tűzvizsgálati jelentés, tűzeseti hatósági bizonyítvány

 

Oktatási nyilvántartások

 

Munkavállalók tűzvédelmi oktatása (új dolgozók oktatása, meglévő dolgozók továbbképzése, rendkívüli és pótoktatás)

Külső személyek oktatása

Tűzvédelmi feladatokat ellátók kiképzése

Létesítményi tűzoltók kiképzése

Tűzvédelmi szakvizsgák (meglévő és megszerzendő szakvizsgák)

 

A vállalkozás tűzvédelmi szervezetével kapcsolatos iratok, nyilvántartások

 

Tűzvédelmi költségvetés

A tűz elleni védekezéshez biztosított épületek, helyiségek, járművek, anyagok

Tűzvédelmi előadó, tűzrendész, tűzvédelmi megbízottak, tűzvédelmi bizottság tagjainak megbízása

Tűzvédelmi szolgáltatókkal megkötött szerződések

 

Hatóságokkal kapcsolatos iratok

 

Tűzvédelmi hatóság határozatai, levelezés

Belső tűzvédelmi ellenőrzések jegyzőkönyvei

Tűzoltóság ellenőrzései, jegyzőkönyvek, jelentések

Éves tűzvédelmi beszámoló

 

Létesítmény helyszínrajzai, épületek alaprajzai