BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Tűzvédelem - Tűzvédelmi dokumentáció

 

Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz tűzvédelmi dokumentációt kell készíteni:

az épület megközelíthetőségére,

a tűzveszélyességi osztályba sorolására,

a tűzállósági fokozatára,

az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire,

a tűzszakaszok elhelyezkedésére,

a kiürítési számítására,

az oltóvíz ellátására,

az épületgépészeti kialakítására,

a villámvédelmi rendszerére, valamint,

a tűzjelzésre és tűzoltásra vonatkozó megoldásokra.

Abban az esetben, amikor az építészeti tervek elbírálásában a tűzoltóság szakhatóságként vesz részt, a tűzvédelmi tervfejezetet tűzvédelmi szakértőnek kell elkészítenie.

 

OTSZ tűzvédelmi előírásai a közösségi létesítményekre, kiállításokra, vásárokra

Az OTSZ szerint

- a művelődési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás stb.), illetőleg

- az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, disco, koncert stb.)

a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni, és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:

a) kiürítés számítást,

b) tűzterhelés számítást,

c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,

d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

e) a tűz esetén szükséges teendőket,

f) a tűz jelzésének és oltásának módját.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzveszélyességi osztályba sorolás előírásait az OTSZ határozza meg.

 

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

 

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokba foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

 

Öt tűzveszélyességi osztályt különböztetünk meg:

 

"Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes" (jelzése: "A"),

"Tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "B"),

"Tűzveszélyes" (jelzése: "C"),

"Mérsékelten tűzveszélyes" (jelzése: "D"),

"Nem tűzveszélyes" (jelzése: "E").

Kiürítés számítás

Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók veszélyeztetettsége minimális legyen, vagyis tűz vagy robbanás esetén akadálymentesen eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.

 

A személyek megtervezett eltávozására, eltávolítására vonatkozó kiürítésszámítás az épület rendeltetése (pl.: közösségi), tűzállósági fokozata alapján azt tanúsítja, hogy a bent tartózkodók a normaidőn belül a kiürítésre szolgáló útvonalon (folyosó, lépcső) végighaladva az épületet el tudják hagyni, vagy a tűztől védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba tudnak jutni, illetve a kijáratok mérete és száma a bent tartózkodók létszámát figyelembe véve elegendő.


Tűzterhelés számítás

Az épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági határértékének megállapításával összefüggésben kell a tűzterhelésszámítást elvégezni, amely az épületbiztonságot szolgálja, a gazdaságosságra is tekintettel. A megfelelő védelem megítéléséhez, kialakításához elengedhetetlenül fontos tényező az építmények tűzvédelmében a tűzterhelés megállapítása.