BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Tűzvédelem - Tűzriadó Terv

 

A tűzriadó tervet a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni annak, akit a 30/1996. (XII. 6.) BM a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendelet meghatároz.

 

Eszerint az érintettek köre:

- „A”, „B” vagy „C” tűzveszélyességi osztályokba tartozó létesítmények
- művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítmények
- létesítmények, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat
- kereskedelmi szálláshelyek

- időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyek, ahol egy időben több mint 50 fő tartózkodhat

 

A „30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről” szerint a Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 

a) a tűzjelzés módját;

b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;

c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.

 

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását legalább évente gyakoroltatni kell az érintettekkel, és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.