BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A tűzvédelem

 

célja a tűz elleni védekezés. A tűz elleni védekezés közfeladat, minden állampolgár kötelessége. Megszervezése a társadalom tagjainak együttes erőfeszítését igényli.


A Magyar Köztársaságban a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény ) és végrehajtási rendeletei szabályozzák.


A Tűzvédelmi törvény szerint a tűz elleni védekezés: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint a megfelelő tűzvédelem feltételeinek biztosítása.

 

Mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a tűzmegelőzési szabályokat a tűz- és káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

 

A Tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó szervek gondoskodjanak a jogszabályokban és nemzeti szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.


A munkáltatók tűzvédelmi feladata a szükséges szabályok meghatározása a tűzesetek megelőzéséhez és a tűz keletkezésekor a helyi sajátosságok figyelembe vételével és a tűzvédelmi jogszabályok megtartása mellett.

 

Az a munkáltató, aki nem tartja be a tűzvédelmi előírásokat helyszíni bírsággal, tűzvédelmi bírsággal (3 millió Ft-ig) büntethető, a felelős személlyel szemben szabálysértési eljárás indulhat. Rosszabb esetekben a tevékenységtől való eltiltást, a tevékenység leállítását rendelheti el a hatóság.


A tűzvédelem szabályait ismertetni kell a munkavállalókkal és a tevékenységgel kapcsolatba kerülőkkel tűzvédelmi oktatás keretében, ismereteiket naprakészen kell tartani. Csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges tűzvédelmi ismeretekkel tisztában van. A tűzvédelmi oktatásról a munkáltatónak kell gondoskodnia. Egyes tűzveszélyes tevékenységekhez tűzvédelmi szakvizsga is szükséges.

 

A jogszabályok határozzák meg, hogy milyen esetekben kell írásba foglalni a tűzvédelmi szabályokat tűzvédelmi szabályzatban , illetve tűzriadó tervben . Amennyiben kötelező az írásos dokumentáció, abban az esetben a tűzvédelem szempontjából fontos, a tevékenységben vagy jogszabályokban bekövetkező változásokat is követni kell, és írásban dokumentálni kell.

 

A tűz megelőzéséhez, a tűzoltáshoz, a meneküléshez, a mentéshez szükséges anyagokat, eszközöket, berendezéseket be kell szerezni, és karban kell tartani. Az anyagok, eszközök, berendezések kötelező tűzvédelmi ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához szükséges iratokat, nyilvántartásokat naprakészen kell tartani.

 

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok:         >> klikk a tűzvédelmi jogszabályokhoz <<

 

Kimondottan a tűzvédelemmel foglalkozó jogszabályokon kívül több más jogszabály, nemzeti szabvány is foglalkozik tűzvédelmi kérdésekkel egyes területek szabályozásán belül.