BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A   B   C  D  E   F   G   H   I  J  K   L  M   N   O   P  Q   R   S    T   U   V   W  X  Y  Z


fogalom:Magyarázat:Jogszabály:
újraindítás:az olyan - munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett - munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együttjáró javítási munkafolyamatot végeztek.1993. évi XCIII. Mvt
UN RTDG:a veszélyes áruk szállítására vonatkozó  ENSZajánlások;1272/2008/EK
GHS
Ügynökség:az e rendelettel felállított Európai Vegyianyagügynökség;1907/2006/EK
REACH