BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A   B   C  D  E   F   G   H   I  J  K   L  M   N   O   P  Q   R   S    T   U   V   W  X  Y  Z


fogalom:Magyarázat:Jogszabály:
kémiai biztonság:a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.2000. évi XXV. Kbtv
kémiailag nem átalakított anyag:olyan anyag, amelynek kémiai szerkezete – vegyi eljárást vagy kezelést, vagy fizikai ásványtani átalakítást, például a szennyezők eltávolítását követően is – változatlan marad;1907/2006/EK
REACH
készítmény:a kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat.44/2000. (XII. 27.) EüM
készítmény:a kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat;1907/2006/EK
REACH
keverék:kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat;1272/2008/EK
GHS
kitapintható jelkép:olyan jelkép, mely gyengén látó vagy vak személy részére jelöli a veszélyes anyag vagy a veszélyes készítmény által előidézhető veszélyt.2000. évi XXV. Kbtv
KKV:a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban (1) meghatározott kis- és középvállalkozások;1907/2006/EK
REACH
kockázat:a veszély megvalósulásának a valószínűsége.25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
kockázat:a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.1993. évi XCIII. Mvt
kockázatértékelés:az expozíció okozta hatás összehasonlítása a méréssel vagy becsléssel nyert expozíció - determinisztikus anyagok esetében - küszöb koncentrációjával, illetve sztochasztikus anyagok esetében a 10 mikrorizikót jelentő ún. eltűrhető kockázati szinttel.25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
koncentrációs határérték:egy adott anyagban vagy keverékben található bármely osztályozott szennyező anyagra, adalékra vagy egyéni összetevőre vonatkozó határérték, amely az anyag vagy a keverék osztályozását eredményezheti;1272/2008/EK
GHS
korlátozás:a gyártásra, felhasználásra vagy a forgalomba hozatalra vonatkozó feltétel vagy tiltás;1907/2006/EK
REACH
közösségi jegyzék:az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok külön jogszabály szerinti jegyzéke.2000. évi XXV. Kbtv
köztes csomagolás:a belső csomagolás vagy az árucikkek és a külső  csomagolás közé helyezett csomagolás.1272/2008/EK
GHS
közúti közlekedés:a vízi, illetőleg légi útvonalon, a vasúti vonalon, a közúton, valamint bármely föld alatti, vagy föld feletti helyi és helyközi menetrendszerinti járattal történő helyváltoztatás.1993. évi XCIII. Mvt
küszöbérték:egy adott anyagban vagy keverékben található bármely osztályozott szennyező anyagra, adalékra vagy egyéni összetevőre vonatkozó határérték, amely felett ezeket figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy az adott anyagot vagy keveréket osztályba kell-e sorolni;1272/2008/EK
GHS