BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Jogszabályváltozások


27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási
feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 08. 13., 2009. 11. 05., 2010. 02. 05., 2010. 05. 15.
Magyar Közlöny 2009/111. (VIII. 5.)

10/2009. (VII. 30.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 08. 01.
Magyar Közlöny 2009/108. (VII. 30.)

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról

Hatályos: 2009. 07. 26.
Magyar Közlöny 2009/102. (VII. 23.)
Hatályon kívül helyezett jogszabály: 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról

Módosítja: 151/2009. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 08. 01.
Magyar Közlöny 2009/101. (VII. 23.)

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 151/2009. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 08. 01.
Magyar Közlöny 2009/101. (VII. 23.)

147/2009. (VII. 17.) Korm. rendelet  a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos:  2009. 07. 18.
Magyar Közlöny 2009/99. (VII. 17.)

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 145/2009. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 07. 10.
Magyar Közlöny 2009/96. (VII. 10.)

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Módosítja:  2009. évi LXXIII. tv.
Hatályos: 2009. 08. 20.
Magyar Közlöny 2009/93. (VII. 6.)

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja:  2009. évi LXXIII. tv.
Hatályos: 2009. 08. 20.
Magyar Közlöny 2009/93. (VII. 6.)

51/2009. (VII. 1.) HM utasítás a szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Hatályos: 2009. 07. 04.
Hivatalos Értesítő 2009/32. (VII. 1.)

2009. évi LIX. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

Hatályos: 2009. 07. 07.
Magyar Közlöny 2009/89. (VI. 29.)
Hatályon kívül helyezett törvény: 2007. évi XCI. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

Hatályos: 2009. 07. 07.
Hatályon kívül helyezett törvény: 2007. évi CXX. törvény  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR A és B Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
Magyar Közlöny 2009/89. (VI. 29.)

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2009. évi LVII. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Módosítja: 2009. évi LVI. tv.
Hatályos: 2009. 10. 01.
Magyar Közlöny 2009/88. (VI. 26.)

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja: 74/2009. (VI. 25.) FVM r.
Hatályos: 2009. 07. 10.
Magyar Közlöny 2009/87. (VI. 25.)

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

Módosítja: 75/2009. (VI. 25.) FVM r.
Hatályos: 2009. 07. 03.
Magyar Közlöny 2009/87. (VI. 25.)

44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

Módosítja: 73/2009. (VI. 25.) FVM r.
Hatályos: 2009. 07. 10.
Magyar Közlöny 2009/87. (VI. 25.)

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 72/2009. (VI. 25.) FVM r.
Hatályos: 2009. 07. 10.
Magyar Közlöny 2009/87. (VI. 25.)

7/2009. (VI. 26.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2009. 06. 26.
Hivatalos Értesítő 2009/31. (VI. 26.)

17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2009. (VI. 26.) KvVM ut.
Hatályos: 2009. 06. 26.
Hivatalos Értesítő 2009/31. (VI. 26.)

13/2007. (MK 53.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2009. (VI. 26.) KvVM ut.
Hatályos: 2009. 06. 26.
Hivatalos Értesítő 2009/31. (VI. 26.)

15/2007. (MK 78.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2009. (VI. 26.) KvVM ut.
Hatályos: 2009. 06. 26.
Hivatalos Értesítő 2009/31. (VI. 26.)

4/2008. (MK 84.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2009. (VI. 26.) KvVM ut.
Hatályos: 2009. 06. 26.
Hivatalos Értesítő 2009/31. (VI. 26.)

60/2009. (VI. 24.) OGY határozat az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről

Hatályos: 2009. 06. 24.
Magyar Közlöny 2009/85. (VI. 23.)

2009. évi LIII. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2009. 06. 24. - kivétellel
Magyar Közlöny 2009/85. (VI. 23.)

Magyar Közlöny 2009/85. (VI. 23.) 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének  védelméről

Módosítja:  19/2009. (VI. 18.) EüM r.
Hatályos: 2009. 09. 01.
Magyar Közlöny 2009/82. (VI. 18.)

8/2004. (XII. 1.) EüM-FVM-KvVM-GKM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 123/2009. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 07. 01.
Magyar Közlöny 2009/79. (VI. 12.)

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 123/2009. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 07. 01.
Magyar Közlöny 2009/79. (VI. 12.)

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 123/2009. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 07. 01.
Magyar Közlöny 2009/79. (VI. 12.)

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 121/2009. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 06. 12.
Magyar Közlöny 2009/78. (VI. 11.)

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 7/2009. (V. 29.) KvVM r.
Hatályos: 2009. 06. 01.
Magyar Közlöny 2009/74. (V. 29.)

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2009. évi XXXVIII. tv.
Hatályos: 2009. 06. 01., 2009. 11. 01.
Magyar Közlöny 2009/73. (V. 28.)

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

Módosítja: 113/2009. (V. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 06. 01.
Magyar Közlöny 2009/73. (V. 28.)

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

Módosítja:  105/2009. (V. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 05. 19.
Magyar Közlöny 2009/67. (V. 14.)


310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről

Módosítja:  105/2009. (V. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 05. 19.
Magyar Közlöny 2009/67. (V. 14.)

104/2009. (V. 14.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj  visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 06. 01.
Magyar Közlöny 2009/66. (V. 14.)

16/2009. (V. 11.) EüM rendelet a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási  feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 05. 14. - kivételekkel
Magyar Közlöny 2009/64. (V. 11.)

14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról

Hatályos: 2009. 05. 01.
Magyar Közlöny 2009/60. (IV. 29.)

55/2009. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 05. 04.
Magyar Közlöny 2009/60. (IV. 29.)

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Módosítja:  95/2009. (IV. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2009. 05. 01.
Magyar Közlöny 2009/57. (IV. 24.)

5/2009. (IV. 24.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium gazdálkodásával  összefüggő szabályzatokról szóló 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás módosításáról

Hatályos:  2009. 04. 17.
Magyar Közlöny 2009/57. (IV. 24.)

95/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos:  2009. 05. 01.
Magyar Közlöny 2009/57. (IV. 24.)

9/2009. (IV. 15.) SZMM utasítás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségei Működési Szabályzatának kiadásáról

Hatályos: 2009. április 16-tól.

46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet  mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
Módosítja:  10/2009. (IV. 14.) NFGM r.

Hatályos: 2009. 04. 19.
Magyar Közlöny 2009/51. (IV. 14.)

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Hatályos:  2009. 04. 17.
Hatályon kívül helyezett jogszabály: 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
Magyar Közlöny 2009/51. (IV. 14.)

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról

Hatályos:  2009. 04. 22.
Hatályon kívül helyezett jogszabály: 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról
Magyar Közlöny 2009/51. (IV. 14.)

75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 04. 11.
Magyar Közlöny 2009/46. (IV. 8.)

2009. évi XIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2009. 06. 01.
Magyar Közlöny 2009/44. (IV. 3.)

1039/2009. (IV. 2.) Korm. határozat a katasztrófavédelmi felkészülés és megelőzés 2009. évi feladatairól

Hatályos: 2009. 04. 03.
Magyar Közlöny 2009/42. (IV. 2.)

66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2009. 04. 03. - kivétellel
Magyar Közlöny 2009/42. (IV. 2.)

65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2009. 04. 01., 2010. 01. 01.
Magyar Közlöny 2009/41. (III. 31.)

7/2009. (III. 25.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról.

Hatályos:  2009. 04. 02., 2009. 11. 01., 2010. 02. 01., 2010. 04. 01., 2010. 07. 01.
Magyar Közlöny 2009/36. (III. 25.)

3/2009. (III. 20.) KvVM utasítás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó   közigazgatási szervek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről.

Hatályos: 2009. 03. 07.


5/2009. (III. 20.) SZMM utasítás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Hatályos: 2009. 03. 20.

2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről

Hatályos: 2009. 03. 18., 2009. 03. 01.

15/2009. (III. 6.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 03. 14.


2/2009. (III. 10.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról


Hatályos: 2009. 03. 13.