BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Tűzvédelem - Egyéb tűzvédelmi szolgáltatások a tűzoltásra szolgáló eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatban 

A tűz megelőzéséhez, a tűzoltáshoz, a meneküléshez, a mentéshez szükséges anyagokat, eszközöket, berendezéseket be kell szerezni, és karban kell tartani. Ezekkel kapcsolatos iratokat, nyilvántartásokat naprakészen kell tartani.

Meg kell határozni, és be kell szerezni a szükséges tűz- és munkavédelmi táblákat.

Ki kell választani az OTSZ követelményeinek megfelelő szükséges tűzoltó készülékeket, tűzoltó berendezéseket.
 

A helyiség tűzveszélyességi osztályba sorolásától függően különböző sűrűséggel kell a tűzoltó készülékeket elhelyezni: 


,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után.
,,C'' tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek az alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként.
,,D'' tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek az alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként.
,,E'' tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek esetén szükség szerint.

 
A tűzoltó készüléket jól látható helyen kell elhelyezni, állandóan hozzáférhető állapotban kell tartani. A megfelelőségét időszakonként ellenőrizni, ellenőriztetni kell.