BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések:


A munkabaleseteket be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

Munkáltatói munkavédelmi rendelkezések, szabályozás előkészítése (Mvt. 2. § (3), 47. §, 48. §)

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósításának módját a jogszabályok és a szabványok keretein belül kell meghatározni.

 

A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyre, a technológiára, a munkaeszközre, az egyéni védőeszközre és a védőitalra vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály, szabályzat és szabvány tartalmazza.