BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A munkavédelem


általános feladatkörei: az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése, a vezetés és az alkalmazottak együttműködése, a baleset és baleseti ártalmak megelőzése, ezek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, bővítése, ellenőrzése és szankcionálása.

 

A munkavédelem akkor hatékony, ha egységes szervezeti rendszert alkot, amely átfogja a szervezetek tevékenységének egészét, az ellenőrzést és felügyeletet társadalmi ás állami feladatként gyakorolja.

 

A Munkavédelmi Törvény a szervezett munkavégzésre vonatkozik, azokra a munkáltatókra, akik munkavállalót alkalmaznak. A biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosítása a munkáltató másra át nem ruházható felelőssége.

A kötelezettséget a Munkavédelmi Törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok írják elő.

A munkáltatónál talált szabálytalanság esetén a hatóságok legfeljebb 10 millió Ft bírságot szabhatnak ki. A súlyosabb mulasztás akár a tevékenységtől való eltiltással is járhat.

Minden munkáltató köteles biztosítani munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. Foglalkoztatása megvalósítható külső szolgáltatás útján is polgári jogi szerződés alapján.

A munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy által végzendő főbb feladatok (Mvt. 57. § (3)):

- Mentési terv készítése (Mvt. 45. § (1))
- Kockázatértékelés elvégzése (Mvt. 54. § (2), (3))
- Egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje (Mvt. 56. §)
- Munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. § (1))
- Munkabalesetek kivizsgálása, kezelése (Mvt. 64. § (1))
- Munkáltatói munkavédelmi rendelkezések, szabályozás előkészítése (Mvt. 2. § (3), 47. §, 48. §)
- Munkáltatói munkavédelmi ellenőrzés (Mvt. 54. § (7))
- Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása (Mvt. 54. § (1) g))
- Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat (Mvt. 21. § (3))
- Időszakos biztonsági felülvizsgálat (Mvt. 23. § (1))
- Soron kívüli ellenőrzés (Mvt. 23. § (2))
- Összehangolás előkészítése, végrehajtása (Mvt. 40. § (2))